Spieszę donieść, że aktualnie moim największym problemem życiowym jest wybór czcionki na zaproszenia ślubne.
Spośród 589.
Słownie: pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu.